Fortuna!

Het lot, kennen we dat nog? Nederland is een welvarend land, een ontwikkeld land en alle gevaren die eerdere generaties kenden, hebben we overwonnen. Er is een uitgebreid vaccinatieprogramma dat voorkomt dat we ziek worden van ziektes als kinkhoest, er is een omvangrijk netwerk aan hulpdiensten dat hulp biedt bij ongelukken als brand, en in de loop der eeuwen is er een lange strook van kustverdediging ontstaan waarmee we de zeeën buiten de deur weten te houden. Achter die hoge dijken wanen we ons veilig van elk gevaar.

De dijken hebben de kredietcrisis echter niet buiten weten te houden. Het eb en vloed van de geldzee stroomt waarheen zij wil. Omdat we onaangenaam zijn verrast door deze crisis moeten er volgens velen maatregelen worden genomen om herhalingen te voorkomen . Er zullen dijken moeten worden opgeworpen om een stuk van de geldzee in te dammen. Een soort IJsselmeer zeg maar, waarbij we gecontroleerd water kunnen laten weg- en instromen. Risico’s daar houden wij mensen niet van. Wij passen liever onze omgeving aan zodat die beheersbaar wordt. Evolutionair gezien is dit één van onze meest onderscheidende kenmerken, samen met de bever overigens. Die diertjes creëren hun eigen stabiele omgeving door ook een waterstroom af te dammen.

Bevers zijn, naar ik aanneem, tevreden wanneer zij hun stukje water onder controle hebben gebracht. Mensen daarentegen willen alles onder controle hebben: keurmerken om ongelukken met elektrische apparatuur te voorkomen,  keurmerken om wanbeleid ideële organisaties te voorkomen, keurmerken voor opleidingen, keurmerken voor auto’s, keurmerken voor artsen, psychologen, advocaten, mediators, loodgieters, monteurs enzovoort. En niet te vergeten keurmerken voor banken. Het spaargeld moet natuurlijk ook veilig staan en niet, om in de sfeer van de nautische metaforen te blijven, als sneeuw voor de zon verdampen op een IJslandbank.

Nu snap ik dat heel veel mensen hun brood verdienen met al die keurmerken, maar ik denk dat één keurmerk ze allemaal kan vervangen.  Het keurmerk van de eerlijke mens. Enfin, hoe we de risico’s ook proberen te beperken, we zullen altijd risico’s blijven lopen. Ook in Nederland. De middeleeuwse bewoners van wat nu Nederland heet waren hier veel meer van doordrongen. Zij beseften ten diepste dat het het lot is dat bepaalt. Gezeten op het rad van fortuin draait de mens zijn rondjes. De ene dag kon je gezond zijn en de volgende dag kon je sterven aan een vreselijke ziekte.

In het Nederland van nu wanen wij ons veilig en is het lot iets dat andere mensen treft. Het lot is er echter nog steeds en kan elk moment toeslaan. Vleesetende bacteriën, een kredietcrisis of een auto-ongeluk deelt Fortuna ook hier uit. Daar kun je niets aan doen. Dat is domweg pech. Wat dat betreft zou iedereen de Carmina Burana eens moeten zingen. Daarin wordt vrouwe Fortuna met al haar grilligheden beschreven. Ik zing hem in ieder geval met volle borst mee. Niks geen maakbaarheid. O Fortuna!

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.