Artistiek

De kabinetsformatie is in volle gang en dat biedt kansen voor kunstenaars. In de Stadhouderskamer wordt de verdeling van gelden voor de komende jaren bepaald en daar is invloed op uit te oefenen. Die invloed krijgen wordt makkelijker als je niet alleen je hand ophoudt, maar ook iets te bieden hebt. De kunsten hebben koopwaar waar zelfs de meest doorgewinterde vvd’er oor voor heeft. De kansen liggen voor het grijpen.

De formatie gaat om groei, om werkgelegenheid, om winst, om concurrentie, om innovatie en vooral bezuinigen. Shakespeare kende in zijn tijd de Puriteinen die alle theaters lieten sluiten. In onze tijd worden veel gezelschappen opgedoekt, niet vanwege hun corrumperende invloeden, maar omdat ze geld kosten. En dat kosten ze omdat de opbrengsten niet in zijn geheel terugvloeien naar het uitvoerende gezelschap. Dat een directeur de deal van zijn leven heeft gemaakt met zijn gasten tijdens een uitvoering van Wagner zullen de uitvoerders niet aan de kassa merken. Net zo min als wanneer een ceo besluit een vestiging in Nederland te openen omdat er na werktijd nog zoveel meer te ontdekken valt. Geld verdienen is niet het enige in het leven – ook niet in het leven van ondernemers – en daar liggen de kansen voor de kunsten.

Een kabinetsformatie is alleen een vrij korte periode, ook daarna is enige invloed fijn. Daarvoor dien je wel een speler van formaat te zijn. Neem de wetenschap, die wordt zo hoog aangeslagen dat in de grondwet is vastgelegd dat zij, in de vorm van een Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de regering gevraagd en ongevraagd mag adviseren. Nu snap ik dat de prestaties van de kunsten niet zo denderend zijn als die van de wetenschap, maar waarom is er geen Artistieke Raad voor het Regeringsbeleid? Kunst en wetenschap worden toch vaak in een adem genoemd als de twee zijden van een medaille. De een probeert het leven te vatten in steeds nauwer sluitende definities, de ander probeert juist steeds te ontsnappen aan de verstikkende greep van het weten. Daarmee zou de ArtRR een mooie tegenhanger van de WRR kunnen zijn.

Voordat het echter zover is zullen de kunsten nog vaak hun hand moeten ophouden. En als je een keer wordt overgeslagen, ga dan niet roepen dat het onbegrijpelijk is aangezien je aan alle formele voorwaarden voldeed. Dat is zo’n begrijpelijke reactie. Doe eens iets onbegrijpelijks. Iets dat ze hun hele leven zullen herinneren. Misschien iets als een paar topstukken uit de Kunsthal kidnappen? Lijkt mij een mooie manier om de begroting weer sluitend te krijgen.

Geschreven voor Dumpjekunst.nl