Bedrijfspsychopaat

De filosofie van de bedrijfspsychopaat. Ongeveer 1% van de mensen zou voldoen aan de criteria van psychopaat. Het is aannemelijk dat psychopaten ook in het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn. De bedrijfspsychopaat is geen crimineel, maar iemand die geen geweten heeft, niet in staat is tot liefde of empathie. U kunt zich voorstellen dat deze mensen grote schade kunnen aanrichten. Van het krenken van mensen tot het beschadigen van het bedrijfsimago.

De wetenschap zit de bedrijfspsychopaat op de hielen. De eerste onderzoeken naar de schadelijke effecten van bedrijfspsychopaten zijn reeds uitgevoerd. De psychologie onderzoekt de psychopaat al tijden en tests om ze te herkennen zijn uitvoerig getest en verbeterd.

Mocht u een bedrijfspsychopaat zijn dan wordt het tijd om u voor te bereiden. Wendt u zich eens tot Machiavelli, schrijver van het boek De Heerser. Machiavelli schreef De Heerser als geschenk aan de belangrijke familie Medici om zijn verbanning op te heffen. In dit werk doet Machiavelli uit de doeken hoe een heerser aan de macht kan blijven.

Wat het boek zo geruchtmakend heeft gemaakt was Machiavelli’s stelling dat het beter is om te schijnen dan te zijn. In die tijd was het onder meer belangrijk om godvruchtig te zijn. Een heerser diende dan ook de naam te hebben van een religieus man. Op die manier kon hij zich verzekeren van de steun van zijn onderdanen. Niemand kon zonder steun van anderen heerser blijven.

In de huidige tijd doet religiositeit niet meer ter zake, maar integriteit, loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel steeds meer. Wat niet is veranderd is het feit dat ook u niet zonder de steun van anderen op uw positie kunt blijven. Logischerwijs kunt u er niet aan ontsnappen: dat wordt een cursus sociale vaardigheden.

Past u wel op dat u niet te goed wordt in het schijnen? Straks wordt u nog een goed mens.