Bidden

Ik bid al heel lang niet meer. Zo heel af en toe vouw ik nog mijn handen en sluit ik mijn ogen om in gezelschap niet uit de toon te vallen. Hoewel dit uiterlijk vertoon is, betrap ik mezelf er soms op dat ook de innerlijke monoloog wordt opgestart zoals ik dat jaren plachtte te doen. Wanneer ik mezelf ferm toespreek herwin ik echter de controle over mezelf. Ik wil namelijk niet bidden.

De bidders en exbidders onder u zullen weten dat het overslaan van een gebed respectievelijk helemaal stoppen met bidden niet vanzelf gaat. In de loop der jaren is de gewoonte er zo ingeslepen dat het een zekere dwangmatigheid krijgt. Freud noemde religie niet voor niets een collectieve dwangneurose! Er moet gebeden worden want stel bijvoorbeeld dat Hij wel bestaat,dan ontzeg ik mezelf toch een eeuwig mooi leven.

Dat laatste punt is ook wel eens gebruikt om aan te tonen dat geloven rationeel is. Immers, de kleine aanpassing aan uw leven die het vergt om een religie aan te hangen zal altijd opwegen tegen het eeuwige geluk dat u ermee zult verkrijgen in het geval de religie toch op waarheid berust. Vergelijkt u het met een staatslot: u koopt voor een klein bedrag een kans op een enorme prijs. Ik denk dan altijd dat je als rationeel mens dan eigenlijk alle religies zou moeten aanhangen om zo geen enkele kans mis te lopen. Alleen, wanneer je alle religies aanhangt krijg je ongetwijfeld te maken met zoveel voorschriften dat je de meeste kans maakt om ze allemaal na te leven wanneer je gewoon doet wat je anders ook zou doen.

Deze redenering en andere hebben het voor mij mogelijk gemaakt om weerstand te bieden tegen de gewoonte. Het was en is voor mij zonneklaar dat ik niet met deze gewoonte wilde leven. Van andere gewoonten zou ik willen dat ik er net zulke stevige argumenten tegen zou hebben, maar vaker dan me lief is verval ik in oude gewoonten. Misschien is dat ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat al mijn andere gewoonten te maken hebben met echte dingen en mensen. Zo bezien was God uitbannen misschien nog wel de makkelijkste.

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.