Calon

Geachte heer Calon,

Het salaris dat u bij uw nieuwe functie gaat verdienen doet nogal wat stof opwaaien. Dat wist u van tevoren aangezien het onderwerp topsalarissen al enige tijd hoog op de publieke agenda staat en toch heeft dat u er niet toe aangezet om uzelf goed voor te bereiden. U heeft zich zelfs laten verleiden tot een uitspraak die nu voor eeuwig aan uw naam verbonden zal zijn en, niet minder belangrijk noch minder kort, op het internet zal rondwaren. In de uitzending van Eén Vandaag op woensdag 22 april hoorden wij u allen zeggen: “als een ander het mag verdienen zie ik niet in waarom ik het niet kan verdienen.” Hiermee heeft u zich laten typeren als het jongetje dat ook het speelgoed wil dat zijn vriendje heeft en als het jongetje dat door zijn ouders de mond wordt gesnoerd met het immer doeltreffende argument ‘als jouw vriendje in de sloot springt, spring jij er toch ook niet achteraan?’

Nee, dat kan beter meneer Calon. Staat u mij toe om enkele van de kroonjuwelen uit de filosofie met u te bespreken. Om te beginnen wil ik u aanraden om uzelf bekend te maken met Machiavelli.  Het eerste dat u van hem kunt leren is dat het noodzakelijk is om alles te vermijden dat u, als heerser, gehaat of verachtelijk maakt. Niet dat dit nu ontzettend veel offers kost, maakt u zich geen zorgen, want het volk is mak zolang u hun bezittingen ongemoeid laat. Echter, gehaat wordt u vooral als u roofzuchtig bent. Ik zou durven stellen dat waar de heerser in Machiavelli’s tijd voor roofzuchtig doorging als hij dorpen plunderde, de moderne heerser voor roofzuchtig doorgaat als hij een te grote graaier is.

De tweede les die u van Machiavelli kunt leren is dat u wel een graaier (zelfs in hart en nieren) mag zijn, maar dat het niet zo moet lijken. Het is beter dat u zich presenteert als een eerlijk, integer en bescheiden man dan dat  u… welnu, dan dat er gebeurt wat er nu gebeurt. Om te heersen, en als directeur is dat uw functie, kunt u niet zonder de steun van de velen onder en naast u. Het is daarom belangrijk een positief imago te hebben én te onderhouden. Nogmaals, het gaat hier om uw uiterlijke voorkomen. Natuurlijk moet u zo doortrapt zijn als een vos en zo moedig als een leeuw, want het is een slangenkuil waar u zich in begeeft, daar is Machiavelli heel helder in, en zonder die twee eigenschappen zou u er niets voor elkaar krijgen.

Een ander kroonjuweel van de filosofie is de argumentatieleer van Aristoteles. Als u redeneert, zorg dan altijd dat uw premissen kloppen. In het citaat stelt u dat anderen het bedrag ook mogen verdienen, maar juist dat staat in deze tijd ter discussie: mogen mensen wel zo veel verdienen? In het geval de premisse trouwens wel waar zou zijn, dan nog zou het een te overhaaste generalisatie zijn, een secundum quid, als u gelijk zou menen dat het fiat om zo veel te mogen verdienen ook aan u gegeven is. Maar wat u misschien het meeste oplevert is Aristoteles’ idee van het goede leven. Hij stelt dat u het goede leven kunt bereiken door uzelf tot een voortreffelijk karakter op te voeden. Het voortreffelijke karakter weet immer het juiste midden te vinden. Het midden tussen een te weinig en een te veel.

De punten die ik in mijn schrijven heb besproken zijn maar het topje van de ijsberg. Het is mijn hoop dat ze u in ieder geval aanzetten tot enige overpeinzing. Wanneer u behoefte heeft om eens dieper op de zaken in te gaan, kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik zie uw e-mail graag tegemoet, dan zullen we de zaken eens in het juiste perspectief plaatsen.

Hoogachtend,

Jasper Vos

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.