Begeleiden

Tirri en Ubani pleiten in hun artikel How do gifted girls perceive the meaning of life? naar mijn idee terecht voor loopbaanbegeleiding waarin het persoonlijk wereldbeeld het vertrekpunt is. In dit geval gaat het om begeleiding aan jonge hoogbegaafde meisjes Finland. Uit de adviezen die zij geven aan het einde van het artikel blijkt echter dat … Lees meer

Onderzoeker voor de klas

Ethische kanten van Action Research (Handelingsonderzoek) in Educatief Onderzoek Wetenschappelijke kennis is niet altijd direct inzetbaar in de praktijk. Wetenschappelijke kennis wordt gewonnen uit situaties met bepaalde eigenschappen hetgeen invloed heeft op de externe validiteit. Vooral in de sociale wetenschappen is kennis verre van absoluut. Voordat die kennis met succes in de praktijk kan worden … Lees meer

Cultuureducatie

Cultuureducatie staat in Nederland nog vaak aan de ‘andere kant van de streep’. Men geeft de vakken als handvaardigheid en muziek wel, maar waarom is niet altijd duidelijk en vaak valt minachting ze ten deel. Zowel onder leerlingen als onder leraren zijn de vakken toch vaak een beetje de buitenbeentjes van het curriculum. Ze tellen … Lees meer