Consument

De filosofie van de consument heeft alles te maken met verantwoordelijkheid. Hoe werkt de consument? Bedrijven investeren miljarden in consumentenonderzoek, de wetenschappelijke literatuur staat bol van modellen en de consument…? Doet wat hij wil. Al het onderzoek ten spijt is het nog niet gelukt om een goed model te maken van de consument.

Er blijft een kloof bestaan tussen de intenties van de consument en zijn daadwerkelijke gedrag. Intenties zijn geen goede voorspellers van gedrag. De consument laat zich er niet door leiden, maar door andere zaken. Zaken als sociale normen, zelfvertrouwen en context. En dus probeert men de kloof te dichten door de modellen uit te breiden met dit soort factoren. Dit leidt weer tot nieuwe, dure onderzoeken en zo zal het doorgaan.

Wat zou het handig zijn als de consument een sterk karakter zou hebben. Dan zouden zijn intenties in bijna alle gevallen leiden tot het corresponderende gedrag. Dan hoefde u maar één keer een eerlijke en op inhoudelijke argumenten gerichte reclameboodschap te maken. Deze consument, wanneer hij eenmaal overtuigd is, laat zich toch niet afleiden door wat anderen doen, wat er in de aanbieding is en wat voor muziek er speelt tijdens het winkelen.

Met het juiste onderwijs is het vast mogelijk. Misschien kunt u een lobby starten vanuit het bedrijfsleven om de lespakketten op scholen uit te breiden. Misschien kunt u middelen vrij maken om speciaal getrainde onderwijzers aan te stellen. Het zou het bedrijfsleven miljarden kunnen besparen. En misschien moet u het ook wel doen omdat het past in een visie waarin bedrijven meer verantwoordelijkheden hebben dan aandeelhouderswaarde.