File

Uit de psychiatrie komt het idee dat een obsessie een functie kan hebben. Het niet kunnen loslaten van bijvoorbeeld de jacht op een onbereikbare vrouw zou heel goed de functie van afleiding kunnen hebben. Als de jacht zou worden losgelaten zou de persoon terugvallen in een ander probleem, misschien wel een veel erger probleem. Bijvoorbeeld een steeds terugkerend probleem in de huwelijksrelatie waar de twee maar niet uit lijken te komen.

Als met die bril naar het fileprobleem wordt gekeken dan zou je kunnen denken dat mensen liever in de file staan dan die tijd ergens anders voor te gebruiken. Misschien heeft de mens wel tijd te veel, en wil zij niet geconfronteerd worden met de leegte. In de file kun je tenminste nog lekker schelden, schelden op de inefficiëntie en verspilling; dat zijn twee van de geboden van de moderne tijd.  Ook ben je tenminste nog langzaam onderweg, onderweg zijn moet je. Ook een gebod van de moderne tijd, altijd moet het ergens toe leiden. Zelfs verveling wordt tegenwoordig verantwoord: dat is goed voor je denken en creativiteit later, later op het werk bijvoorbeeld als je weer die topprestatie voor je baas moet leveren. Uiteindelijk draagt die verveling dus zelfs bij aan de efficiëntie en effectiviteit. Pfooee… gelukkig maar.

Als de verloren tijd zou kunnen worden omgezet in echt bruikbare tijd dan zou het probleem opdoemen van de invulling ervan. Wat te doen met die tijd? Hoe daar zin aan te geven? En dat, het zin geven, is iets wat in de moderne tijd heel moeilijk is geworden. Liever kruipen we in de ijzeren kooi die we met ons allen gemaakt hebben. De kooi van de economie. Dat is een overkoepelend systeem waar we zin uit kunnen afleiden. De economie is god en verschaft ons indicatoren die beïnvloed moeten worden. Het bruto binnenlands product is zo een indicator. Als de economie Zeus zou zijn, dan zou het bruto binnenenlands product Castor kunnen zijn.

Enfin, als ik weer een file zie of de dagelijkse berichtgeving daarover hoor, dan vraag ik me af waarom die mensen toch steeds in de file staan. En als mijn idee hierover waar is, dan is het wel heel erg gesteld met ons allen. Dan is de maatschappij failliet. Die oh zo mooie multiculturele samenleving waarin alles evenveel waard is… zo lang het maar bijdraagt aan de economie. Wanneer gaan we de mensen eens waarderen voor wie ze zijn? Ik durf te wedden dat mensen zichzelf dan ook meer gaan waarderen en uit pure zelfrespect niet meer uren in de file gaan staan.