Heiligdommen

Niets is meer heilig voor ons kabinet. Er komt toch een onderzoek naar de Oorlog in Irak, weliswaar een onderzoek door een commissie die door de regering zelf is ingesteld, maar de pvda zag haar kans schoon om de Verkiezingsbelofte, die al lang niet meer heilig was, over een parlementair onderzoek toch te kunnen waarmaken en kondigde aan dat de commissie haar werk maar beter goed kan gaan doen, anders zou haar niets in de weg staan om het zwaarste middel dat het parlement ter beschikking staat in te zetten. Er komt ook een onderzoek, ook door een commissie, naar de mogelijkheden om het economische tij te keren. Omdat we in zulk zwaar weer zitten of kunnen geraken heeft de commissie carte blanche gekregen. De Hypotheekrenteaftrek, het Ontslagrecht, de commissie mag alles voorstellen wat ze wil, als we de Crisis er maar mee bezweren. Na het voorstel valt ook immers pas de politieke beslissing, daarna wordt pas de keuze gemaakt en het is goed, zo wordt gesteld, om alle opties open te houden. Talking truth to power zeggen we dan.

Een ander heiligdom dat met voeten wordt getreden zijn de Pensioenen. Niet dat de regering hier nu iets verweten kan worden, het Pensioenstelsel dat we in Nederland kennen is nu eenmaal gevoelig voor de economische conjunctuur, maar het Pensioen is voor velen toch iets waar ze jaren voor gewerkt en gespaard hebben en vaak met het idee dat het tot een stabiel pensioen zou leiden. Op het moment echter worden de Pensioenuitkeringen niet meer verhoogd om de inflatie te compenseren. Dat betekent toch een achteruitgang van een paar procent voor dit jaar. Heiligschennis.

Misschien vraagt u zich af waarom sommige woorden met een hoofdletter worden geschreven. Welnu, dat heeft te maken met het feit dat ik vroeger heb geleerd dat heilige zaken met een hoofdletter worden geschreven. Heilige Geest, de Zoon en God bijvoorbeeld. Zij vormen tezamen overigens de Drie-eenheid. Wat ik me daar bij voor moet stellen heb ik nooit geweten, maar na een catechesatieles in mijn jongere jaren had ik toch echt het idee dat ik het wist. Dominee Maathuis vertelde dat deze Drie-eenheid was te vergelijken met de Nederlandse vlag: drie kleuren en toch één geheel. Wauw, dacht ik, dus zo zit het.

Jaren later, nog niet zo lang geleden, leerde ik een religieus meisje kennen en zij vond het een baggervergelijking. Datzelfde meisje en ik hadden ook een heiligdom, maar voor ik daar meer over kan vertellen moet ik eerst toelichten wat voor mij een heiligdom is. Iets dat heilig is, en dit heb ik ook van de catechesatie, is iets dat je apart zet. Dit iets zet je apart door het niet zo te behandelen als alle andere dingen. Vaak gaat dit gepaard met rituelen. Je schoenen uit doen voordat je een heiligdom betreedt, is zoiets. Maar ook de Pensioenpremies die je apart zet. In ons geval was elk van ons haar of zijn geloof respectievelijk ongeloof het heiligdom. Het ritueel bestond eruit om het daar niet over te hebben en met rust te laten.

Het ging slechts een tijdje goed tussen ons. Het punt was dat het ritueel voor ons heiligdom werd geschonden en dat is iets dat waar heiligdommen niet tegen bestand zijn. Schendingen kunnen ook niet meer ongedaan gemaakt worden. Dat het kabinet nu dan toch maar niet aan de Hypotheekrenteaftrek wil tornen heeft dus eigenlijk geen betekenis meer. Het kwaad is al geschied. Verder kunnen heiligdommen ook niet tegen kennis. Kennis objectiveert de wereld en ontdoet haar van haar magie. Neem Andries Knevel die meent niet om de evolutietheorie heen te kunnen, dat is een duidelijk voorbeeld van hoe iets heiligs als de kroon op de schepping door kennis kan worden gedegradeerd tot een gewoon schepsel. Het is maar de vraag of je je iets moet aantrekken van die kennis. Enfin, dat meisje en ik was geen lang leven beschoren en misschien lag het ook wel niet aan de rituelen maar vond ze J + J sowieso al een baggervergelijking.

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.