Kabinetscrisis

In de column Heiligdommen had ik het al eens over de onbegrijpelijke drieëenheid van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Heel wat theologisch kunst- en vliegwerk heeft er aan te pas moeten komen om dat begrip van de drieëenheid nog enige geloofwaardigheid te geven. Dat valt echter in het niet bij het kunst- en vliegwerk dat het drieënige kabinet van ons land aan de dag legt. Of het zal helpen is nog de vraag.

Een kabinet dat uit drie partijen bestaat hoort desalniettemin te spreken met één mond. Immers, als de Vader, Zoon en Heilige Geest het oneens zouden zijn, of beter gezegd, als zij het openlijk oneens zouden zijn zou op aarde gelijk al snel de pleuris losbreken. Vergelijk het met kinderen die ouders tegen elkaar uitspelen zodra zij doorkrijgen dat beide ouders er verschillende meningen op nahouden. Zodra die tweespalt bekend is, kan er van opvoeden c.q. regeren geen sprake meer zijn. Denk ook aan het adagium ‘verdeel en heers’!

Natuurlijk is het onmogelijk om altijd met één mond te spreken, zelfs voor dé drieëenheid. Misschien kent u het verhaal van Abraham die door de Vader gevraagd werd zijn zoon te offeren. Op het moment dat Abraham zijn dolk dodelijk wilde laten neerdalen op het kind werd hij toch nog van zijn taak ontslagen. Het bleek een test te zijn. Een test om zijn geloof op de proef te stellen. Dus eerst moest het wel, later opeens niet, maar er zat een verhaal achter.

En zo moet het. Als u even een keer niet met één mond kunt spreken, maak er dan een mooi verhaal van. Ga niet keihard lopen liegen voor het parlement dat het rood, blauw en groen ziet. Bedenk met z’n allen een mooi en geloofwaardig verhaal. De Vader, Zoon en Heilige Geest geven het goede voorbeeld!