Kwakzalverij

De minister van Volksgezondheid, Ab Klink, wil artsen die hun patiënten schade toebrengen zwaarder straffen. Het is natuurlijk interessant om te weten waarom dit idee nu uit de politieke koker komt. Welke groep heeft hier voor gestreden? Met welke belangen en argumenten? Maar ik wil hier ingaan op het voorstel zelf en een paar aspecten eruit lichten.

Om te beginnen is er de parallel met het onderzoek van Van Vollenhoven naar het neergestorte vliegtuig op Schiphol. Hij heeft als opdracht om de oorzaak van het ongeluk te vinden. Niet om de schuldige aan te wijzen want dat is een taak van het Openbaar Ministerie. Dat is een wezenlijk verschil! Wanneer de straffen voor falende artsen zwaarder worden, wordt ook het belang van dit soort zaken groter voor het Openbaar Ministerie. En net zoals het OM nu toegang tot het vaarwater van Van Vollenhoven eist, zal ze ook in medische zaken toegang eisen met alle gevolgen van dien. Want een commissie die op zoek is naar de feiten zal vanuit een heel ander verwachtingspatroon naar de zaak kijken dan een instituut dat op zoek is naar de dader. En ongelukken gebeuren nu eenmaal.

Om te vervolgen is er de parallel met religie. Het argument tegen natuurgeneeskunde, en het voorstel is mede gericht op het aanpakken van zogenaamde kwakzalvers, is dat er geen wetenschappelijke bewijzen voor zijn. Het is dus meer een kwestie van geloof, want op rationele gronden zou niemand zich tot de alternatieve geneeskunde wenden. Maar dat is een argument van de rationelen. Irrationele mensen hebben irrationele redenen om juist wel in deze vorm van genezen te geloven. En wat is daar mis mee?

Als we Maarten ´t Hart mogen geloven dan zijn er ook reguliere vormen van geloof die ernstige schade toebrengen, maar die laten we ongemoeid. En dat terwijl er ook geen wetenschappelijk bewijs voor is gevonden. De transsubstantiatieleer, bijvoorbeeld, kent naar mijn weten geen wetenschappelijke onderbouwing. Dus waarom wel het geloof in natuurgeneeskunde in een hoek zetten?

Mijn volgende punt is niet bedoeld om de wetenschap onderuit te halen, maar helpt u misschien om zich te verplaatsen in een ander. Het punt is namelijk dat de wetenschap helemaal niet zo rationeel is. Stel u zit bij de dokter en de beste man praat over cellen, virussen en stress. Heeft u ooit een cel gezien? Een virus? Of stress? Als u niet in de wetenschap geloofde dan zou u ook kunnen denken dat de arts u vanalles op de mouw probeert te spelden. Kleine fabriekjes met een celkern met dna?! Miniscule eiwitcapsules met genetisch materiaal?! Langdurige spanning ten gevolge van al dan niet echt bestaande gevaren?! U zou kunnen denken dat u met een fantast te maken heeft. Terwijl anderen dat juist denken van de alternatieve geneesheer die het heeft over energievelden, infoceuticals of moederkirstalactivatie.

Enfin, met de nieuwe wet wordt de wereld steeds een beetje minder magisch. De geneeskunde mag straks geen fout meer maken omdat we dat gewoon niet kunnen accepteren. Het is dan ook allang geen geneeskunst meer. De alternatieve geneesheer kan straks zijn tent sluiten omdat het niet wetenschappelijk is. Maar ik maak me daar geen zorgen om. De wetenschap wordt met de dag complexer en vindt nieuwe concepten uit. Het zal niet lang meer duren voordat ook die magisch gaan klinken.

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.