Manager

De filosofie van de manager, bestaat het? Daar waar de filosofie alle tijd neemt voor steeds diepere analyses heeft de manager te maken met drukkende deadlines. Toch is er één opvallende overeenkomst. Beide streven naar steeds betere analyses. Ook het onderwerp van analyse vertoont gelijkenissen. De filosofie wordt vaak verweten te zweverig, te abstract te zijn, maar hoe concreet zijn de onderwerpen van de manager nog? Wat is de organisatie, de markt, de stakeholders en de manager? Deze begrippen zijn na duizenden wetenschappelijke studies verre van eenduidig meer.

Zowel de filosoof als de manager heeft te maken met een wereld die niet eenduidig is. En dat is lastig analyseren. Vergelijk het met lopen in een bewegend doolhof. Wat net een route leek, is plots een cul de sac. Wat net een muur was, is plots een opening. De manager loopt er om de uitgang te vinden, maar een strategie maken is verre van eenvoudig. De filosoof zit er te denken over wat een uitgang is en of het überhaupt mogelijk is een strategie te vinden.

De filosoof analyseert de begrippen die de manager gebruikt, maar die begrippen zijn zo beweeglijk als het doolhof zelf. Ontwikkelingen in management studies volgen elkaar in hoog tempo op. Het ene begrip is nog niet ingeburgerd of een nieuw inzicht schijnt al aan de horizon. De manager wordt zo vanzelf een filosoof. Na zoveel verschillende begrippen en manieren om de wereld te bekijken moet hij wel filosoof zijn geworden. Tenminste, als hij durft.

Filosoof zijn betekent namelijk alles bevragen en daar is moed voor nodig. Als de hele wereld streeft naar winst, op korte termijn, en bereid is risico’s te nemen die ze zelf niet meer kan inschatten, moet de filosoof-manager de moed hebben te vragen “waarvoor”? En zo valt er nog veel meer te bevragen, nog persoonlijkere dingen. Dit gaat door totdat de grote Waaromvraag zich aandient. Manager van je eigen leven zijn, dat is het lastigst. De rest is kinderspel.