Markt

De filosofie van de markt begint met de vraag wat de markt is? De markt is, zoals u weet, de plek waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten. De betekenis van het woord is ooit zo afgesproken en wordt stilzwijgend voortgezet. U zou vanaf morgen een ander definitie kunnen gaan gebruiken, maar het is de vraag of u iedereen meekrijgt. Uw aanbod van een nieuwe definitie zal de vraag waarschijnlijk ver overtreffen.

Wanneer de vraag wel groter is dan het aanbod stijgen, zoals u weet, de prijzen. Ook dat is ooit zo afgesproken en wordt stilzwijgend voortgezet. Dat de prijzen stijgen bij een grotere vraag is geen noodzakelijkheid, dat is niet zo noodzakelijk als het vallen van een appel. U zou vanaf morgen een andere wetmatigheid kunnen gaan gebruiken. De wet bijvoorbeeld dat de vragers beleefder gaan doen wanneer de vraag groter is dan het aanbod. De markt, of een onzichtbare hand, zal niet bij u aanbellen om u op andere gedachten te brengen.

Het is natuurlijk de vraag of u iedereen zover krijgt om ook de nieuwe wet te hanteren. De oude wet van de werking van de markt is zo vanzelfsprekend voor iedereen dat een verandering niet van vandaag of morgen zal gebeuren. Die vanzelfsprekendheid zorgt er voor dat mensen de wereld bekijken door een bril. Ze verwachten niet anders te zien dan dat de prijs beweegt naar gelang de vraag daalt of stijgt. En ze verwachten ook niet anders behandeld te worden wanneer ze zich zelf op de markt begeven. De werkelijkheid wordt geconstrueerd aan de hand van wat men al gelooft. De sociale constructie van de werkelijkheid! Berger en Luckmann hebben daar ooit een boek over geschreven, mocht u meer willen weten.

U bevindt zich ongetwijfeld ook op een markt. U huurt misschien een huis tegen een bepaalde prijs, of heeft er ooit een gekocht voor een bepaalde prijs en de kans is groot dat u zich op de arbeidsmarkt begeeft. In het laatste geval is de kans groot dat u geen directeur bent en dat uw salaris is vastgesteld op basis van vraag en aanbod. Marx zou u uitlachen omdat u gelooft in de sprookjes die de bezitters van het kapitaal u op de mouw hebben gespeld.