Marktwerking


Wat is marktwerking? Als er meer vraag is, dan stijgen de prijzen. Dit is een centraal onderdeel van ´de markt´, die onpersoonlijke kracht die het geheel van vraag en aanbod reguleert. Je ziet het overal gebeuren: huizenprijzen, olieprijzen en staalprijzen. Ook dichterbij zien we de markt in actie. Op verkoopsites gebeurt namelijk hetzelfde. Daar zien we mensen tegen elkaar opbieden om het aangebodene te bemachtigen. Immers, was er maar één bieder, dan zou hij of zij het bod niet verhogen. Ook hier: meer vragers, hogere prijzen.

Is dit echter een noodzakelijk gevolg? Nee, het is een regel die best anders had kunnen zijn. Het is geen regel die vergelijkbaar is met de natuurwetten zoals de zwaartekracht. Als je een appel loslaat zal deze altijd vallen, dit kan niet anders. De regel van de markt kan best anders zijn, maar dat moet u wel eerst geloven. Daarom een voorbeeld.

Stel u biedt uw auto te koop aan. Al snel heeft u meerdere bieders die elkaar de loef proberen af te steken. Dan kunt u het hoogste bod accepteren, maar wat houdt u tegen om een lager bod te accepteren? Niet ´de markt´, die komt u heus niet persoonlijk dwingen om het hoogste bod te accepteren. Niets houdt u tegen om een lager bod te accepteren. Misschien gunt u uw auto de hoogste bieder niet omdat het een vervelende kwal is.

Een verkoper bepaalt zelf aan wie de auto wordt verkocht en voor hoeveel. De keuze hangt af van verschillende factoren, geld kan daar één van zijn. Tezamen vormen deze factoren de verdeelsleutel. Bij marktwerking is geld de enige verdeelsleutel. Bij ontwikkelingshulp gaat het niet om geld. Ziet u het al voor zich dat een Afrikaans voedselkonvooi haar lading aflevert bij de hoogste bieder? Nee toch? Bij ontwikkelingshulp wordt de hulp verdeeld onder mensen die juist geen geld hebben.

U als verkoper zou ook kunnen kijken naar de behoefte. Wie van de bieders heeft in uw ogen een grotere behoefte aan uw auto? Is dat het grote gezin of is dat de miljonair die toevallig uw type auto verzamelt.

Het probleem is dat we van jongs af aan horen dat prijzen stijgen als de vraag groter wordt. Als we dit geloven, dan wordt het vanzelf waar. Iedereen handelt ernaar en zet geen vraagtekens bij stijgende prijzen. Dat is immers zoals we verwachten dat het gaat en zo wordt het een zelfvervullende profetie.

Wat is nu marktwerking? De volgende keer dat u ´de markt´ in actie ziet, weet u het. U ziet gewoon een hebberig persoon die meer, meer, meer wil. Ik stel voor om mensen van jongs af aan te leren dat wanneer de vraag toeneemt, de mensen aardiger worden!