Medestander

Arnold Heertje, de schrijver van lesboeken voor het middelbare schoolvak economie welke door duizenden scholieren zijn gelezen, is een medestander. Hij strijdt mede tegen de hegemonie van het economische denken, oftewel het denken in termen van kosten en baten. Vandaag deed de Volkskrant verslag van Heertjes denkbeelden. Denkbeelden die ik onderschrijf en Heertje vigoureus verwoordt. De eerste die ervan langs krijgen, zijn mensen als CPB directeur Coen Teulings. Deze mensen presenteren welvaart als enkel uitdrukbaar in geld. Het is schadelijk voor ons en toekomstige generaties als het denken in geld zo overheersend is.

De volgende groep mensen, waaronder politici, staren zich blind op cijfers als het bruto binnenlands product. Wanneer dit cijfer hoger is dan dat van andere landen doen wij het in hun ogen ‘beter’, maar dit cijfer zegt niets over hoeveel stress het bijvoorbeeld heeft gekost om het cijfer zo hoog te krijgen. In andere woorden, welvaart en geluk zijn meer dan de zaken die we in geld of aanverwante cijfers kunnen uitdrukken.

Heertje spreekt vervolgens van de klasse van managers. Deze heeft het naar zijn idee teveel voor het zeggen gekregen, vooral in de publieke sector. Managers sturen op rendement en dat is ook niet verwonderlijk want dat valt onder hun taakomschrijving, en de context waarbinnen ze werken voorziet ze ook vooral van cijfers. Zolang hun werkomgeving daarop ingericht is, is het ook niet verwonderlijk dat ze niet anders kunnen. Dat zou out-of-the-boxdenken vereisen, en lef! Als slecht voorbeeld noemt Heertje de zorggroep Philadelphia. Daar stonden managers zo ver van het echte werk af dat ze eerder projectontwikkelaars genoemd moeten worden dan verzorgers van zwakkeren.

Enfin, de anecdote van een oude bekende die ik nog heb onthouden sluit hier mooi bij aan. Het verhaal gaat ongeveer als volgt. In een stad wordt een brugwachter aangesteld en wanneer de stad begint te bloeien en uit te breiden is het noodzakelijk om een tweede brugwachter aan te stellen om de vele schepen zonder veel ommehaal een gestroomlijnde doortocht te garanderen. Het bestuur van de stad wenst op de hoogte te worden gehouden van het reilen en zeilen rondom de bruggen en stelt hiervoor een manager aan. Dan zwakt de economische wind af wat het bestuur dwingt tot bezuinigen. Alle managers worden gevraagd om met voorstellen te komen om kosten te besparen. Toen onze manager om zijn voorstel werd gevraagd antwoordde hij “dan ontslaan we toch gewoon een brugwachter?”

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.