Piccolo

Filosofen zijn ook getraind in het argumenteren. Deze week bracht een raadsel waarbij die vaardigheden goed van pas kwamen. Een goocheme Amsterdammer was twee treinreizende studenten te slim af. Hij vertelde het volgende verhaal dat ik overhoorde.

Drie studenten vragen een hotelier wat een overnachting kost. Dertig euro per kamer is het antwoord. De studenten besluiten één kamer te nemen, betalen de man dertig euro en nemen hun intrek. De hotelier, toch wat aangedaan door armetierige studenten, besluit ze een korting van vijf euro te geven. De piccolo wordt geïnstrueerd om het geld te brengen, maar bedenkt in de lift dat het ondoenlijk is om vijf euro te verdelen over drie studenten en steekt twee euro in zijn zak. Hij geeft elk van de studenten één euro. De jongens hebben nu dus drie maal negen is zevenentwintig euro voor de hotelkamer betaald, maar samen met de twee euro die de piccolo in zijn zak heeft zitten is dit negenentwintig euro. Waar is de laatste euro?

Natuurlijk is het geld niet zomaar verdwenen. Probeert u het maar eens uit met stapels echte munten. Het venijn zit hem ergens anders. Een plek waar het zou kunnen zitten is één van de aannames. De vraag ‘waar is de laatste euro?’ neemt aan dat er nog steeds dertig euro is uitgegeven. Die aanname is alleen niet meer geldig omdat de hotelier vijf euro heeft teruggegeven, waarvan de piccolo er drie heeft teruggegeven aan de studenten.

Een andere manier om er tegen aan te kijken is door vragen of die twee euro van de piccolo opgeteld mag worden bij de uitgegeven zevenentwintig euro. Ik denk het niet. De studenten hebben zevenentwintig euro uitgegeven: vijfentwintig aan de hotelier en twee aan de picollo. De twee euro van de picollo maakt dus deel uit van wat de jongens hebben uitgegeven en kan dus niet bij de totale uitgave worden opgeteld. Toch?

Mocht u dus geld kwijt raken, overleg dan eerst eens met een filosoof.