Studiekeuze

De studiekeuze is voor velen een groot probleem. Het probleem ontstaat doordat veel factoren gecombineerd moeten worden en er weinig zekere feiten voorhanden zijn. De scholier moet als aankomende student rekening houden met wie hij of zij is, wat hij of zij kan, wat hij of zij belangrijk vindt in het leven, wat de kansen op de arbeidsmarkt zullen zijn, wat de financiële gevolgen zijn, wat de gevolgen voor het persoonlijk geluk zijn enzovoort. Van al deze factoren kan niets met honderd procent zekerheid gezegd worden, er blijft altijd een kans dat de arbeidsmarkt voor dat vak instort of dat de passie voor een onderwerp wegzakt. En hoe goed kent de scholier zichzelf als hij of zij van de middelbare school komt?

De keuze om het één of het ander te studeren heeft gevolgen voor de rest van het leven en dat voert de druk voor de studiekeuze flink op. Dit komt ook doordat vanuit de overheid een verkeerde studiekeuze (wat resulteert in switchen of in uitval) als slecht wordt gepresenteerd. Vergeet ook de druk niet vanuit de huidige cultuur die wars van risico’s is. Keuzes moeten in één keer goed zijn want wie weet hoeveel kansen en leuke tijden er wel niet worden gemist als tijd en geld worden verspild aan een nutteloos studiejaar! Voor velen, om op het nut door te gaan, moet de studie ook een zeker nut hebben: een goede loopbaan met ruime inkomsten.

De studiekeuze is dus niet niets en vergt beslisvaardigheden, maar waar leert de scholier die? Voor velen, en er zijn zeker uitzonderingen, is de studiekeuze de eerste echte keuze in het leven die zelf gemaakt moet worden. Daarvoor was het pad min of meer al gebaand. Van de peuterschool naar de kleuterschool, van de kleuterschool naar de lagere school, dan de middelbare school en daarin moest dan nog eens een vakkenpakket worden gekozen, maar dan was het wel klaar met de keuzes. Bij de studiekeuze splitst het gebaande pad zich op in tientallen mogelijkheden.

Wat dat betreft had Frost het nog makkelijk met zijn twee paden. Maar het gedicht ‘The road not taken’ verwoordt wel waar het om gaat. Als het om mij gaat dan geldt inderdaad dat “I took the one less traveled by, And that has made all the difference.”

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.