Supply Chain Manager

De filosofie van de supply chain manager is één van vriendschap. Vriendschap in het bedrijfsleven?! Sinds de Verlichting, met denkers als Adam Smith en David Hume, is het zakelijke streng gescheiden van het persoonlijke. U kent de uitdrukking privé en zaken gescheiden houden. Vriendschappen horen niet thuis in het bedrijfsleven. Toch heeft het zin om relaties in de supply chain te beschouwen als vriendschappen.

Artistoteles onderscheidt drie soorten vriendschappen. De vriendschap van het plezier, de vriendschap van het nut en de vriendschap van het goede. Een vrienschap van het nut bestaat zolang vrienden er een voordeel uithalen. Dit is te vergelijken met een zakelijke transactie at arm’s length. U slaat bijvoorbeeld in bij een leverancier en beide partijen weten dat de volgende inkoop ergens anders kan zijn.

Een vriendschap van het goede is ook gericht op het behalen van een voordeel. Dat voordeel is alleen niet meer het voordeel van één van de vrienden, maar een gezamenlijk voordeel. Om dat doel te bereiken is het nodig dat de vrienden elkaar goed kennen en van elkaar weten wat hun doelen zijn. Dit vergt een grote investering in tijd en middelen. Iets dat bij supply chain management nog wel eens vergeten wordt. Men wil wel de voordelen, maar vergeet wat daar voor nodig is. Een “vriend” zou zich gebruikt voelen.

Supply chain management is als het managen van een vriendschap van het goede! Belangen op één lijn krijgen vergt kennis van alle partners in de keten. Het gezamenlijk werken aan het bull whip effect is hier een voorbeeld van. De investeringen in tijd en middelen zorgen er voor dat de relaties niet zo vluchtig zijn als bij een transactie at arm’s length.

Wat heeft u hier nu aan? Supply chains beschouwen als vriendschappen geeft u de mogelijkheid om ze op een andere manier te beoordelen. Neem het voorbeeld van Wal-Mart. Dit enorme bedrijf dicteerde aan haar leveranciers dat ze alle producten moesten voorzien van tag chips. Vanuit het klassieke zakelijke perspectief is deze vorm van supply chain management moeilijk te veroordelen. Wal-Mart is zo groot dat deze opgelegde investeringen voor de leveranciers nog altijd minder zullen zijn dan de opbrengsten die zij kunnen verwachten van een klant als Wal-Mart. Puur zakelijk gezien zijn de te verwachten voordelen van het dictaat voor iedereen groot.

Vanuit het Arostotelische perspectief van vriendschap is Wal-Mart wel te veroordelen. De dictatoriale eis ontnam de leveranciers hun autonomie. Wal-Mart zag de leveranciers als een verlengstuk van zichzelf en legde hun doelen op die volledig van Wal-Mart waren. Hier was geen sprake van een gezamenlijk doel. De relaties in de supply chain verslechterden wat de toekomst voor alle partners in gevaar bracht. Van vrienden verwachten we ook niet dat ze ons gebruiken voor hun eigen doelen.