Toiletteren

Van de lagere school weet ik nog dat de leraar vertelde over het geloof van vroeger. Mensen geloofden toen dat God overal was en alles zag. Dat dat tot ongemakkelijke situaties moet hebben geleid laat zich raden. Zo vertelde de leraar dat het toiletteren voor sommige een waar probleem was. HIJ zag immers alles en … Lees meer