The Four Tendencies in het volleybal

The Four Tendencies is Gretchen Rubin’s model om mensen te typeren. Het is een eenvoudig model: mensen kunnen zich verzetten tegen verwachtingen of ze kunnen zich inzetten om verwachtingen waar te maken. Rubin maakt verder nog een onderscheid tussen interne en externe verwachtingen. Zo krijg je vier types.

De Upholder zet zich in om interne en externe verwachtingen waar te maken.

De Questioner zet zich in om interne verwachtingen waar te maken en verzet zich tegen externe verwachtingen.

De Obliger verzet zich tegen interne verwachtingen en zet zich in om externe verwachtingen waar te maken.

De Rebel verzet zich tegen interne en externe verwachtingen.

Een voorbeeld. Wanneer trainingen om 19 uur beginnen zal een Upholder op tijd komen, een Questioner zal alleen op tijd komen als zhij daar het nut van inziet. Misschien heeft het niet zoveel zin om op tijd te komen omdat het veld pas om 19 uur beschikbaar komt en er maar 3 spelers nodig zijn om het net op te hangen. Dan kan de Questioner besluiten dat zhij best nog even door kan werken of een boodschap doen.

Een Obliger wordt gedreven door de verwachtingen van anderen en zal op tijd komen. Tenminste, zolang zhij niet teveel belast is want een goede gewoonte kan zomaar losgelaten worden wanneer het teveel wordt, aldus Rubin. Een Rebel streeft naar totale vrijheid van verwachtingen. En de enige manier om te bewijzen dat zhij vrij is, is door een totaal willekeurig patroon te volgen. Zhij zal even vaak te laat als op tijd komen zonder duidelijke reden.

Wat zou je nu aan Rubin’s model kunnen hebben? Stel je wilt als trainer dat je spelers iets gaan doen, zeg uitdekken. Als al je spelers Upholders en Obligers zijn, dan zullen ze het zonder meer doen. Zeker wanneer je een speler hebt, bijvoorbeeld een libero, die het voortouw neemt. Dan is er de externe verwachting van de trainer en van de libero en het loopt. Maar wat als een speler niet uitdekt? Met het model van Rubin in je achterhoofd kun je denken ‘deze speler is een Questioner/Rebel’.

Om een Questioner tot uitdekken te bewegen is meer nodig dan het uitspreken van een verwachting want zhij zal eerst overtuigd moeten zijn van het nut. Dat betekent dat je in gesprek moet gaan. En misschien leer je dan nog iets van de speler, maar sowieso over de speler.

Rubin bespreekt nog een paar andere manieren om een Questioner over te halen. Want hoewel het zeker waardevol kan zijn kan het ook een valkuil zijn om alle externe verwachtingen ter discussie te stellen.

Wat er voor nodig is om een Rebel tot uitdekken te bewegen weet ik nog niet. Zover ben ik nog niet in het boek. Denk dat ik spelers de vragenlijst eens voorleg, dan weet ik gelijk wat voor vlees ik in de kuip heb.

https://www.surveygizmo.com/s3/4232520/gretchenrubinfourtendenciesquiz