U

Beleef de column in een nieuw formaat: Column U

De pvv stelt voor om leraren weer met u aan te laten spreken door leerlingen. Op de middelbare school dachten wij er niet eens aan om de leraar met je aan te spreken, dat werd verrassend genoeg pas een mogelijkheid op de universiteit. Van die mogelijkheid heb ik nooit gebruik willen maken. Op die ene keer na waar ik een leraar aanschreef met weledelzeergeleerde, werden leraren met u aangesproken. Dat had niets met respect voor de leraar te maken maar met respect voor de rollen die ons waren toebedeeld.

Zoals Shakespeare al zei: ‘All the world’s a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts.’ Een van die rollen is die van leerling en het geeft geen pas om in die rol de leraar te tutoyeren. Dat zou betekenen dat beide op gelijke voet staan en dat is per definitie uitgesloten want hoe zou een leerling iets kunnen leren als beide gelijken waren? Het ene vat moet wel voller zitten dan het andere wil het die kunnen vullen.

Medeleerlingen hadden er vaak minder moeite mee om de leraar met je aan te spreken. Het was eveneens die groep die meende de discussie aan te moeten gaan met de leraar. Die rolverschuiving stoorde mij altijd enorm. Je bent er om iets te leren wat in het geval van een studie filosofie betekent dat je je probeert in te leven in een ander wereldbeeld. Op elk wereldbeeld is iets aan te merken. Geen enkele zal volkomen logisch juist zijn en daar hoef je niet over in discussie te gaan. Wat echt interessant is, is de vraag hoe iemand toch in staat is om in een wereldbeeld te blijven geloven. Hij zal net zo goed beseffen dat het niet foutloos is. Neem de middeleeuwers met hun fantastische ideeën over de kosmos. Hoe konden ze dat geloven?! En actueler, hoe kunnen sommige leerlingen geloven dat je leraren kunt bedreigen en bedonderen? Dat is interessant.

Het voorstel van de pvv lijkt mij te simpel. Leerlingen verbieden om leraren te tutoyeren is respectloos naar de leerling toe. Of beter gezegd, het is respectloos naar de persoon die een deel van zijn tijd de rol van leerling heeft. In een democratie waar professionalisering tot in alle uithoeken van de samenleving wordt doorgevoerd – professionalisering is niets anders dan het expliciet maken en afbakenen van de rol die iemand heeft te spelen – ligt het veel meer voor de hand dat leerlingen zelf een gedragscode opstellen. Daar actief over nadenken zal ze meer inzicht geven in de plek die ze innemen en willen innemen in de maatschappij. Misschien dat ze dan net als ik besluiten om als leerling leraren niet te tutoyeren, maar misschien vinden ze nog wel veel betere manieren.