Verbanning

In de geschiedenis zijn er nogal wat filosofen geweest die zijn verbannen. Hoewel dit ongetwijfeld minder plezante kanten zal hebben gehad, heeft de verbanning ze ook geen windeieren gelegd. Machiavelli is beroemd geworden met het schrijven van zijn Il Principe toen hij door de Medici was verbannen en Boethius’ bekende werk Troost van de Filosofie is ook geschreven tijdens zijn verbanning. Hoe kunnen wij winst halen uit onze verbanning?

Wij zijn door God verbannen uit de Hof van Eden, oftewel, uit het Paradijs. En voordat u mij beticht van een heimelijk christen zijn, moet ik mijn oude wiskundeleraar weer ten tonele voeren. Wanneer hij de dag met ons begon, besprak hij vaak een bijbelverhaal. Dit verhaal hoefden we wat hem betrof niet letterlijk te nemen. We moesten proberen er ‘ons eigen’ verhaal van te maken. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb gekund, maar onlangs misschien toch wel.

Tijdens een wandeling door de Groningse landerijen bekroop mij een eenzaam gevoel toen ik merkte dat de dieren die ik op mijn pad zou tegenkomen zich uit de voeten maakten. Vogels vlogen voor mij op en streken achter mij neer, hertjes verdraagden mijn blik niet vanaf een paar honderd meter afstand en zelfs het vee dat in de weilanden stond, keek mij wantrouwig aan. Wij zijn verbannen uit de Hof van Eden.

De Hof van Eden is een beschrijving van een plaats waar alles één is en waarin ook de mens één is met de natuur. Daar bedoel ik mee dat de mens (nog) geen zelfbewustzijn had en dus niet heel anders was dan de andere dieren. De mens was natuur en maakte daar deel van uit. De verbanning werd een feit met de komst van het zelfbewustzijn. De mens begon zich te bekommeren om rationaliteit, efficiëntie en ethiek. De boom der kennis zeg maar.

Ten slotte, het verhaal dat ik schets heeft natuurlijk geen enkele historische waarheid. Misschien heb ik verhaal wel bedacht om me verbannen te voelen zodat ook ik de inspiratie kan vinden om een groot werk te schrijven. Want is dat niet het moeilijkste dat er is? Inspiratie vinden. Op een fietsvakantie raakte ik er al over verwonderd hoe er buiten het huis en de stad een hele wereld aan natuur leeft parallel aan onze wereld en hoe wij daar geen deel meer van uitmaken. Dat inspireerde mij, net als de verbannen filosofen, om ergens weer aansluiting te vinden, maar hoe?

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.