Zesjescultuur

Studenten zouden een eigen cultuur hebben gekweekt. In die cultuur is er minder ruimte voor wat serieuze prestaties genoemd worden. Een zes is immers ook voldoende en zo kan de studie met een minimale investering worden afgerond. Uiterst efficiënt als je ook nog heel veel andere dingen te doen hebt zoals uitgaan en televisie kijken; dingen die minder serieuze prestaties genoemd worden. De cda-premier laakt deze cultuur en spreekt zelfs van een zesjescultuur. Deze cultuur moet ongedaan gemaakt worden, maar hoe?

Op Battle of Concepts stond een tijd geleden een prijsvraag. Je kon € 1500 winnen als je de beste strategie bedacht die dit probleem de wereld uit zou helpen. Ik vermoed dat veel deelnemers iets hebben bedacht met financiële prikkels. Uiterst oncreatief zou ik zeggen, maar het zou goed passen bij veel andere maatregelen van de overheid. Accijnzen, rekeningrijden en boetes om een paar te noemen. Nee, de overheid richt zich liever tot onze portemonnaie dan tot ons hoofd.

Graag had ik een voorstel ingediend waarin Nietzsche aan het woord zou zijn. Nietzsche zou het wel hebben geweten waar die zesjecultuur vandaan is gekomen: “het christendom heeft partij gekozen voor alles wat zwak, laag en mislukt is” en “het daadwerkelijke medelijden met alle mislukkelingen en zwakkelingen – [oftewel] het christendom” heeft het fundament voor de zesjescultuur gelegd. Daarmee is een vangnet gecreëerd voor de zwakkeren in de verzorgingsstaat.

Nietzsches remedie zou gebaseerd zijn op zijn idee van mensenliefde. Dit houdt in dat zwakkeren ten onder horen te gaan én dat ze daarbij geholpen dienen te worden. Vertaald naar de zesjescultuur onder studenten zou dit kunnen betekenen: moeilijkere tentamens, bindende studieadviezen en een normale rentevoet voor de leningen. De minder harde maatregelen houden alleen maar in stand wat eigenlijk rijp is voor de ondergang.

Enfin, de premier die zich afvraagt hoe de zesjescultuur toch verholpen kan worden geeft, wanneer we Nietzsche lezen, het beeld van iemand die met zijn linkerhand de emmer volschept, met zijn rechterhand de emmer leegschept en zich afvraagt waarom de emmer nooit volraakt.

Citaten van Nietzsche komen van pagina 11 respectievelijk 10 van De Antichrist zoals die vertaald is door Pé Hawinkels en herzien door Michel van Nieuwstadt.

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.