Zwijgen

Spreken is zilver, zwijgen is goud, maar niet altijd. Zoals zo vaak het geval is met regels en principes gaat ook dit gezegde niet op voor alle situaties. Immers, het zou toch wat zijn als een ieder er het zwijgen toe zou doen. Nee, overduidelijk gaat dat niet op. Het is de kunst te weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen.

Neem nu eens het conflict van de Israëliërs en Palestijnen. Dat gaat om iets waarover beide partijen heel verschillende ideeën hebben. De ene partij stelt dat de geschiedenis zus en zo is gegaan, de andere partij geeft een andere lezing van de geschiedenis die het eerste verhaal uitsluit. In wetenschapsfilosofische termen zou gesteld kunnen worden dat het hier gaat om de incommensurabiliteit van twee paradigma’s.

Spreken met een partij die er een andere versie van de geschiedenis op na houdt, is, wanneer er geen objectieve methode voorhanden is om dé waarheid boven water te halen, vermoeiend. Alle argumenten die aangehaald worden bereiken hun doel niet omdat de één de meest fundamentele uitgangspunten van de ander niet voor waar houdt. Dit alleen is al vermoeiend wanneer partijen in alle redelijkheid blijven proberen om elkaar te overtuigen.

Naast het element van de inzet, is er nog een element dat een dergelijk spreken vermoeiend maakt. Wanneer men in gesprek treedt met een dergelijke ander, dan wordt er ook geknaagd aan het wereldbeeld. Dat beeld dat anders zo vast en stabiel lijkt, lijkt nu niets meer waard te zijn. Natuurlijk, wanneer men spreekt namens een heel collectief dan zal de persoon zich gesteund voelen en zal de confrontatie met de ander weinig uithalen. Het wordt dan ook anders wanneer de beide partijen individuen zijn. Als er dan geen objectieve methode voorhanden is, elk argument strandt op een fundament, juist dan kan de twijfel toeslaan. En twijfel aan het eigen wereldbeeld kost erg veel energie.

Het is de kunst om in die situatie te zwijgen, wat ook al een hele kunst op zichzelf is. Natuurlijk zijn er andere paden te bewandelen want ook deze regel vangt niet alle situaties. Zo zou men op zoek kunnen gaan naar andere gemeenschappelijkheden en daarop voort bouwen.

TIP : bekijk ook eens deze site over de grootste uitdaging van deze tijd, namelijk je leven zin geven in een wereld die geen zin meer lijkt te bieden.